Sensory Optyczne

Sensory optyczne to nieodzowna część automatyki urządzeń wykorzystywanych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Zasada działania

Działanie ich polega na wysyłaniu z nadajnika odpowiedniej wiąski światła i odbieraniu jej przez czujnik odbiornika. Przebiegająca wiąska światła ( może to byś światło czerwone, podczerwień lub laser ) rejestruje zakłócenie na swojej drodze i przekazuje je do odbiornika sensora optycznego.

Dzięki doskonałej synchronizacji nadajnika i odbiornika sensory optyczne posiadają bardzo dużą odporność na zakłócenia, co umożliwia im pracę między innymi w obiektach o dużym zanieczyszczeniu powietrza.

Rodzaje sensorów optycznych

W sprzedaży znajduje się kilka rodzajów sensorów optycznych w zależności od tego jakie parametry techniczne muszą spełniać. Najważniejsze typy to:

  • Czujniki zwisu taśmy i zwis kabli – pozwalają na kontrolowane zesterowanie rolki z materiałem. Dla optymalnego dostosowania do różnych warunków działania możliwe są specjalne wykonania przystosowane do potrzeb projektu .
  • Detektory otworów – są to kurtyny do wykrywania defektów w materiałach. Wielkość wykrywanych otworów można regulować potencjometrem od >= 1mm di ok. <= 15 mm.
  • Kurtyny pomiarowe MLVT – służą do badania rozmiarów obiektów przechodzących przez wiązkę światła pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.
  • Czujniki odbiciowe i listwy kodujące.
  • Bariery zliczające – np.: liczenie ludzi w domach handlowych muzeach