Rodzaje falowników? Jakie są sposoby sterowania przemiennikiem częstotliwości?

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów sterowania silnikami w zależności od potrzeb. Przedstawiam kilka najważniejszych rodzajów:

  1. V/F (Voltage to Frequency): To podstawowy rodzaj przemiennika, który reguluje prędkość silnika poprzez zmianę stosunku napięcia do częstotliwości (V/F). Jest stosowany głównie w prostych aplikacjach, takich jak wentylatory i pompy.
  2. Przemienniki wektorowe: Przemienniki wektorowe oferują bardziej zaawansowaną kontrolę nad prędkością i momentem obrotowym silnika. Są w stanie skorygować spadki momentu obrotowego przy niskich prędkościach i zachować stabilność prędkości pod zmieniającym się obciążeniem.
  3. Przemienniki wektorowe wektora otwartego (Open-Loop Vector): Te przemienniki oferują bardziej zaawansowaną kontrolę momentu obrotowego i prędkości w porównaniu do V/F, ale nie posiadają sprzężenia zwrotnego od silnika. Są stosowane w zastosowaniach wymagających większej precyzji niż V/F.
  4. Przemienniki wektorowe wektora zamkniętego (Closed-Loop Vector): Te przemienniki oferują jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę poprzez sprzężenie zwrotne od silnika. Pozwalają na dokładne kontrolowanie momentu obrotowego i prędkości nawet w dynamicznych warunkach.
  5. Przemienniki sensored BLDC (Brushless DC): Przemienniki te są stosowane w silnikach bezszczotkowych (BLDC). Wykorzystują czujniki do monitorowania położenia wirnika, co umożliwia precyzyjną kontrolę prędkości i momentu obrotowego.
  6. Przemienniki serwo: Przemienniki serwo są używane w silnikach serwo, które charakteryzują się wysoką precyzją i doskonałą kontrolą pozycji. Są stosowane w zastosowaniach, gdzie wymagana jest dokładność i szybka reakcja.
  7. Przemienniki wielopoziomowe: Przemienniki te pozwalają na pracę z wieloma poziomami napięcia, co pozwala na oszczędność energii przy niskich prędkościach i obciążeniach.
  8. Przemienniki dla aplikacji specjalistycznych: Istnieją również przemienniki stworzone do konkretnych zastosowań, takie jak przemienniki do pomp wodnych, przemienniki do podnoszenia ciężarów czy przemienniki przeciwwybuchowe stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem.

    Według OpenAI, „Przemienniki częstotliwości, znane również jako falowniki, to urządzenia elektroniczne stosowane do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego..” (Źródło: ChatGPT, OpenAI)

Wszystkie wymienione rodzaje falowników dostępne są w największym sklepie internetowym z największym stażem na polskim rynku – sklepfalownik.pl.