Oprogramowanie PARKER PDB

Program Parker PDB („Parker Drive Basic”)  zaprojektowany został w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy komputerem PC, a falownikami Parkera serii AC10 z wykorzystaniem protokołu MODBUS. Oprogramowanie to pozwala na zdalne uruchamianie, zatrzymywanie, modyfikowanie parametrów oraz ich eksportowanie i importowanie pomiędzy komputerem a falownikiem. Do prawidłowego działania programu i uzyskania połączenia Falownik-PC wymagany jest konwerter RS485/232.

PARKER PDB – okno główne programu:

Okno programu PARKER PDB
Okno programu PARKER PDB

Zostało ono podzielone na kilka głównych sekcji, w których odpowiednio można ustawiać parametry komunikacji falownik – komputer PC, monitorować status falownika, sterować jego pracą – ustawiać wszystkie jego parametry oraz w dolnej części okna monitorować status wysłanych komend i otrzymanych odpowiedzi od poszczególnych urządzeń pracujących w sieci.

Zakładka programu „PARKER R&W” pozwala na edycję z poziomu komputera wszystkich parametrów przetwornicy od parametru F100 do F905, parametrów z grupy FA oraz FC.

Instrukcja obługi – Parker PDB

Do programu dołączony został obszerny plik pomocy (dostępny w języku angielskim), który dokładnie opisuje wszystkie elementy okna programu, przedstawia sposób wykorzystania poszczególnych funkcji oraz pokazuje krok po kroku jak z nich korzystać.