Instalacja elektryczna zgodna z EMC – dobre praktyki

W celu spełnienia takich norm jak EN 61000-6-3/4, EN-55011 oraz EN 61800-3 dla środowiska pierwszego należy stosować się do przywołanych poniżej zaleceń. W przypadku montażu przemienników w środowisku drugim wg normy EN 61800-3 możliwe jest odstępstwo od tych wytycznych, co jednak nie jest rozwiązaniem zalecanym.

EMC – dobre praktyki

Lista zaleceń umożliwiających spełnienie normy kompatybilności elektromagnetycznej:

 • kabel-silnikowy-ekranowany
  Ekranowany kabel silnikowy.

  Wykorzystywane powinny być jedynie oplecione – ekranowane lub zbrojone kable silnikowe oraz kable sterownicze. Pokrycie ekranem powinno stanowić co najmniej 80% wielkości kabla. Ekran metalowy (miedź, aluminium, stal lub ołów).

 • Wyjątkiem od wymogu stosowania kabli ekranowanych są instalacje ze sztywno ułożonymi kanałami kablowymi – jednak również w tym przypadku kable silnikowe powinny być prowadzone z dala od przewodów zasilających oraz sterowniczych. Wymagane jest pełne połączenie kanału kablowego między falownikiem a silnikiem. W przypadku ułożenia kabli silnikowych w elastycznych kanałach kablowych, ze względu na ich różnorodność pod względem skuteczności EMC należy dokładnie zapoznać się z ich specyfikacją lub skontaktować się z producentem,
 • Ekran (zbrojenie/kanał) kabli silnikowych oraz przewodów sterowniczych należy uziemić na obu końcach,
 • Końcówki ekranu czy zbrojenia nie powinny być skręcane, co przyczynia się do zwiększania ich impedancji i tym samym spadku efektywności przy wysokich częstotliwościach. Zamiast skręcania końcówek ekranu należy zastosować dedykowane zaciski kablowe lub dławiki o niższej impedancji,
 • Należy dążyć do tego, aby zapewnić jak najlepszy kontakt elektryczny pomiędzy płytką odsprzęgającą, a metalową obudową falownika,
 • W szafach sterowniczych napędów należy w miarę możliwości unikać stosowania nieekranowanych czy niezbrojonych kabli silnika oraz przewodów sterowniczych,
 • W celu redukcji zakłóceń kabel silnikowy – łączący przetwornicę z silnikiem – powinien być jak najkrótszy,

Poza spełnieniem wymagań norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), należy przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie, dlatego również aplikacja musi spełniać wymogi Dyrektywy Maszynowej oraz odpowiednich norm i przepisów elektrycznych.