Przetworniki LEM do pomiaru dużych prądów

Istotną rolę w kwestii niezawodnej pracy maszyn i urządzeń elektrycznych odgrywa pomiar prądów silników je napędzających. Dzięki możliwości ciągłego pomiaru prądu – zarówno podczas jego rozruchu, jak również podczas pracy ciągłej zyskujemy możliwość przy użyciu dedykowanego oprogramowania bieżącej diagnostyki stanu konkretnego silnika i odpowiednio wczesnego reagowania na zmiany zachodzące w jego pracy, które w dłuższej perspektywie czasu prowadziły by do awarii i zatrzymania pracy maszyny.

Przetworniki LEM

Tego typu diagnostyka nie mogła by być przeprowadzona bez wykorzystania przetworników LEM służących do bezstykowego pomiaru prądów i napięć. Istotną cechą odróżniającą czujniki LEM od konkurencyjnych rozwiązań jest fakt, że zapewniają one pełną izolację galwaniczną obwodu pomiarowego oraz ich wysoka dokładność i liniowość przetwarzania. Ponadto przetworniki te pozwalają na pomiar prądu w sposób całkowicie nieodczuwalny dla pracującej maszyny, czego nie mogą zapewnić tradycyjne transformatory (przekładniki prądowe), czy boczniki rezystancyjne.

Zasada działania czujników LEM

Przetworniki LMS - wykorzystanie do pomiarów prądów silnika
Wykorzystanie przetworników LMS do pomiarów prądów silnika

Czujniki LEM do swojego działania wykorzystują zjawisko Halla, polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie już prąd elektryczny, wówczas gdy na przewodnik ten będzie oddziaływał strumień indukcji magnetycznej.

Na rynku obecnie dostępne są czujniki LEM pozwalające na pomiar prądu stałego oraz zmiennego, nawet w zakresie do 1000A przy zachowaniu dokładności i liniowości pomiaru poniżej 1% pomiarowego prądu znamionowego.