Oznaczenia zawarte w nazwie falowników INVT serii CHE100

W dzisiejszym artykule omówimy symbole i oznaczenia zawarte w nazwie dowolnego modelu falownika INVT serii CHE100.

Poniżej znajdują się dwa przykładowe oznaczenia modeli wspomnianych falowników:

Model INVT CHE100-1R5G-S2

Symbol modelu falownika INVT CHE100-1R5G-S2
Symbol modelu falownika CHE100-1R5G-S2

Model INVT CHE100-7R5G/011P-4

Symbol modelu falownika INVT CHE100-7R5G-011P-4
Symbol modelu falownika CHE100-7R5G-011P-4

 

Oznaczenia poszczególnych elementów nazwy falownika:

  1. CHE – Seria falowników oferujących sterowanie bezczujnikowe wektorowe (sterowanie wektorowe w otwartej pętli),
  2. Pierwsza generacja falowników,
  3. Określenie typu falownika: „0” – falownik uniwersalny, „5” – falownik dedykowany dla średnich częstotliwości,
  4. Napięcie zasilania – dostępnych jest w sumie sześć wariantów zasilania przemienników CHE100: „S2” – 1F, 1x230V, „2” – 3F, 3x230V, „4” – 3F, 3x400V, „6” – 3F, 3x690V, „12” – 3F, 3x1140V,
  5. Stały lub zmienny moment obciążenia – oznaczenie powiązane z mocą falownika – określa moc osiąganą odpowiednio przy stałym momencie obciążenia „G” lub zmiennym momencie obciążenia „P”,
  6. Oznaczenie mocy przemiennika – kod „7R5” – oznacza falownik o mocy 7,5kW, zaś kod „011” – oznacza falownik o mocy 11kW,