Falownik INVT CHE100 – pierwsze uruchomienie

W dzisiejszym wpisie zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego artykułu pt. „Przemienniki Invt – falowniki Made in China” opiszę moje doświadczenia, obserwacje i wnioski z przeprowadzonego testu podłączenia i uruchomienia wymienionego w tytule przemiennika INVT CHE100.

Cel i założenia testu

Celem przeprowadzonego testu było sprawdzenie możliwości zastosowania falowników INVT w prostych aplikacjach,  nie wymagających zaawansowanych metod sterowania. Szczególną uwagę zwracałem na szybkość montażu przemiennika, łatwość jego programowania i jakość wykonania. Podczas testu postanowiłem sprawdzić jakie możliwości sterowania pracą silnika oferują przemienniki INVT serii CH100 podczas pracy z ustawieniami fabrycznymi oraz jak przebiega proces ich programowania.

Praca z ustawieniami fabrycznymi

Po podłączeniu zasilania oraz silnika pod odpowiednie zaciski falownik uruchomił się i zgodnie z oczekiwaniami był już gotów do pracy, zaś aktywnym kanałem sterowania jego pracą była wbudowany panel obsługi. Naciśnięcie przycisku „RUN” uruchomiło falownik – rozpoczął on rozpędzanie silnika do domyślnie nastawionej częstotliwości 50Hz. Zmiana aktualnej częstotliwości wyjściowej przemiennika odbywała się za pomocą strzałek góra / dół umieszczonych na klawiaturze i w tym miejscu pojawiła się pewna niedogodność związana z dość powolną zmianą tej częstotliwości (początkowo zamiana częstotliwości wyjściowej o 1Hz trwała aż 7 sekund, następnie stopniowo czas ten się skracał, nie mniej przejście od zera do 50Hz trwało około 20 sekund). Falownik INVT CHE100 co prawda posiada wbudowany potencjometr pozwalający na szybką zmianę częstotliwości wyjściowej, jednak w przypadku pracy z ustawieniami fabrycznymi jest on nie aktywny.

Kolejną niedogodnością okazał się brak możliwości zmiany kierunku obrotów silnika – według instrukcji do tego celu można wykorzystać przycisk „QUICK / JOG”, jednak wymaga to programowania falownika i zmiany parametru „P7.03” z wartości „2” (praca JOG) na „1” (zmiana kierunku pracy silnika).

Jeżeli chodzi o pozostałe element to nie można im niczego zarzucić – przyciski działają prawidłowo, dzięki mocnym diodom w wyświetlaczu jest on w pełni czytelny nawet pod słońce, zaś zaciski połączeniowe wyglądają na solidne, podobnie jak obudowa.

Programowanie falowników INTV CHE100

Chcąc sprawdzić sposób w jaki programuje się przemienniki CHE100 postanowiłem, zmienić funkcję przycisku „QUICK / JOG” tak, aby służył do zmiany kierunku obrotów silnika. Naciskając przycisk „PRG / ESC” przeszedłem do menu programowania, gdzie za pomocą strzałek wybrałem siódmą grupę parametrów, zatwierdziłem wybór naciskając przycisk „DATA / ENT”, po czym zostałem przeniesiony do wyboru parametru, który zamierzałem edytować. Ponownie wykorzystując strzałki wybrałem właściwy parametr i zatwierdziłem wybór. Ustawiłem wartość parametru „P7.03” na „2” ponownie zatwierdziłem wybór, a następnie wykorzystując przycisk „PRG / ESC” opuściłem menu programowania. Od tej pory naciśnięcie przycisku „QUICK / JOG” skutkowało zmianą kierunku obrotów silnika. Jak więc można zauważyć również proces programowania falowników INVT CHE100 został dobrze przemyślany i zaprojektowany tak, aby przebiegał jak najszybciej i nie sprawiał problemów nawet osobom które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z falownikami.

Falownik INVT serii CHE100
Falownik INVT serii CHE100