Karta rozszerzeń I/O dla falowników LG S100

Dla falowników LG S100 producent przygotował zestaw kart rozszerzeń pozwalający na zwiększenie możliwości wykorzystania tych urządzeń w bardziej rozbudowanych i zaawansowanych aplikacjach. Wśród dostępnych kart można znaleźć między innymi karty pozwalające na komunikację w sieciach przemysłowych takich jak Profibus-DP, CANopen, Ethernet oraz kartę I/O zwiększającą liczbę dostępnych wejść / wyjść falownika LG S100.

Parametry karty LSLV-S100 I/O

Karta rozbudowuje liczbę wejść / wyjść falownika LG S100 o:

 • 3 programowalne wejścia cyfrowe (zaciski P8, P9, P10),
 • 1 napięciowe wejście analogowe (V3) – unipolarne (0-10V) lub bipolarne (-10-10V),
 • 1 napięciowe / prądowe wejście analogowe (I4) – w trybie napięciowym jest to wejście unipolarne (0-10V), zaś w trybie prądowym wejście (4-20mA),
 • 1 napięciowe / prądowe wyjście analogowe (AO3) – tryb napięciowy (0-10V), tryb prądowy (0-20mA),
 • 2 wyjścia przekaźnikowe (AC 250V <1A, DC 30V < 1A),

Instalacja karty I/O w falowniku LG S100

 • Odłączamy falownik od zasilania i zdejmujemy pokrywy oznaczone numerami (1) i (2),
 • Odłączamy klawiaturę sterującą (3),
 • Odkręcamy śruby z płytki I/O, zaś w ich miejsce wstawiamy tulejki M3xL23 do (4), M3xL17,5 do (5),

 • Montujemy kartę rozszerzeń (6) i wkręcamy usunięte uprzednio śrubki (7), (8),
 • Instalujemy klawiaturę (9), a następnie pokrywę zacisków sterujących falownika (10),
 • Zakładamy pokrywę zacisków zasilających falownika (11),