Głowica wyniesiona LPG – model GDSL.2

Głowica wyniesiona LPG – GDSL.2 firmy Hekato Electronics – służy do pomiaru stężenia gazu propan-butan w powietrzu – nie jest to jednak urządzenie samodzielne, pracujące autonomicznie – do jej działania wymagany jest moduł bazowy jakim jest detektor tlenku węgla GDC.2.

Głowica ta znajduje zastosowanie w systemach detekcji LPG w garażach zamkniętych, tunelach, parkingach, miejscach przechowywania butli z gazem czy w pomieszczeniach wykorzystujących do ogrzewania nagrzewnice gazowe. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać obiekty budowlane i ich usytuowanie  garaże powyżej 10 stanowisk, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem powinny mieć wentylację mechaniczną sterowaną detektorami LPG, również we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60kW nakazuje się stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających.

Głowica wyniesiona GDSL.2
Głowica wyniesiona GDSL.2

Zastosowanie głowicy GDSL.2 pozwala na odpowiednio wczesne uruchomienie systemu wentylacji, awaryjnego załączenia tablic ostrzegawczych czy sygnalizatorów akustycznych w przypadku wykrycia nadmiernego stężenia gazu propan-butan. Zasada pomiaru stężenia gazu wykorzystywana w głowicy GDSL.2 bazuje na dyfuzji gazów w środowisku – gazy ciągle mieszając się ze sobą przenikają do elementu pomiarowego detektora, a ich stężenie jest ciągle analizowane przez wbudowany układ mikroprocesorowy.

Głowica została wyposażona w dwa wyjścia alarmowe uruchamiane odpowiednio po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych – standardowo wyjście alarmowe nr 1 jest uruchamiane prze przekroczeniu 10% DGW, zaś wyjście alarmowe nr 2 po przekroczeniu 20% DGW – progi te mogą jednak zostać na zamówienie indywidualnie skalibrowane, podobnie jak czas obliczania średniej ważonej dla każdego z progów. Poza wyjściami alarmowymi głowica posiada również wyjścia awarii oraz jest wykonana w obudowie o stopniu szczelności IP44.