Czujnik tlenku węgla – GDC.2

Detektor GDC.2 zbudowany w oparciu o układ mikroprocesorowy pozwala na ciągłą kontrolę stężenia tlenku węgla potocznie nazywanego czadem w powietrzu. Ten trujący gaz największe zagrożenie stwarza w takich obiektach jak garaże podziemne, tunele czy przejazdy i to tam czujnik GDC.2 znajduje największe zastosowanie.

Zasada działania czujnika GDC.2

Do detekcji czadu czujnik GDC.2 wykorzystuje metodę dyfuzji – tj. przenikania gazów między sobą. W momencie gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu przekroczy ustalony poziom generowany jest alarm, którego wyzwolenie można powiązać za pomocą styczników sterujących lub sterownika PLC z systemem wentylacyjnym, tak by uruchomiły się wówczas wentylatory, które usuną zagrożenie.

Czujnik tlenku węgla – progi alarmowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. z wymaganiami normy PN-EN 50 545) progi alarmowe w detektorze skalibrowano następująco:

  • Próg 1 – wyzwolenie alarmu „1” po przekroczeniu poziomu 30 ppm,
  • Próg 2 – wyzwolenie alarmu „2” po przekroczeniu poziomu 60 ppm,
  • Próg 3 – wyzwolenie alarmu „3” po przekroczeniu poziomu 150 ppm,

Jednak producent zapewnia możliwość dowolnej kalibracji urządzenia, o takiej chęci należy poinformować na etapie składania zamówienia. Czujnik tlenku węgla może być wykonany również w dwóch wariantach, jeśli chodzi o rodzaj zasilania, może być to 12VDC albo 230VAC – o wybranej wersji również należy poinformować w trakcie zamawiania detektora.

W urządzenie wbudowany został układ kompensujący wpływ temperatury, przez co może być ono stosowane w miejscach narażonych na wahania temperatur. Ponadto detektor GDC.2 pozwala na dołączenie głowicy pomiarowej służącej do wykrywania gazy propan-butan (LPG).

czujnik tlenku węgla - gdc.2
Detektor czadu – GDC.2