Falowniki OMRON J1000 – szybkie uruchomienie

Poniżej zostanie przedstawiony przebieg procedury szybkiego uruchomienia dla falowników OMRON serii J1000.

Procedura szybkiego uruchomienia

  • Falownik należy zamontować i podłączyć zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Skrócony opis podłączenia falowników OMRON J1000 można znaleźć również tutaj.
  • Jeżeli falowniki zostały prawidłowo zamontowane i okablowane można włączyć ich zasilanie,
  • W razie potrzeby ustawić parametr „A1-01” na wartość „2” tym samym wybrać zaawansowany poziom dostępu pozwalający na edycję pozostałych parametrów przemiennika,
  • Wybrać tryb pracy falownika – pracę z obciążeniem normalnym / dużym (ND-normal duty / HD-heavy duty). Wyboru tego dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie parametru „C6-01” – wartość „0” do obciążenia HD, wartość „1” dla obciążenia ND,
  • Ustawić podstawowe funkcje falownika określone w parametrach „b1-01”, „b1-02” – wybór źródła częstotliwości oraz polecenia startu, „H1-XX”, „H2-XX”, „H3-XX”, „H4-XX” – parametry konfiguracyjne wejść / wyjść falownika, „C1-XX”, „C2-XX” – czasy przyśpieszania / hamowania, „E1-XX”, „E2-XX” – zależności U/f oraz dane znamionowe silnika,
  • Po zakończeniu programowania silnika należy uruchomić bez obciążenia, sprawdzić jego działanie oraz sprawdzić poprawność działania nadrzędnych sygnałów sterujących – np. sygnałów ze sterownika PLC,
  • Podłączyć obciążenie i sprawdzić działanie silnika, w razie potrzeby odpowiednio zmienić / dostroić parametry pracy,
  • Ostatecznie sprawdzić i zweryfikować działanie napędu,
Falowniki OMRON J1000
Falowniki OMRON J1000