Falowniki OMRON J1000 – podłączenie elektryczne

Podłączając falownik OMRON serii J1000 należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad, które obowiązują podczas podłączania urządzeń tego typu. W pierwszej kolejności należy zadbać by falownik był podłączany przez wykwalifikowany personel, który został dokładnie zaznajomiony z instrukcją uruchomienia przemienników OMRON J1000 – tylko takie postępowanie gwarantuje bezpieczne i niezawodne użytkowanie urządzenia.

Podłączenie falowników OMRON J1000

Podczas prac instalatorskich należy pamiętać o następujących rzeczach:

  • Należy zadbać, aby przewód uziemienia ochronnego spełniał odpowiednie wymogi i normy – w związku z tym, że prąd upływowy falownika przekracza 3,5mA zgodnie z normą IEC 61800-5-1 należy zapewnić automatyczne odłączenie zasilania, w przypadku rozłączenia przewodu ochronnego lub zastosować przewód uziemiający o przekroju co najmniej 10mm2 w przypadku gdy jest on wykonany z miedzi (CU) lub 16mm2 w przypadku wykonania z aluminium (Al),
  • W przypadku gdy przepisy wymagają zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego należy dobrać jego odpowiedni typ – wyłącznik RCD typu B – zgodny z normą IEC 60755,
  • Należy pamiętać również o prawidłowym uziemieniu obudowy silnika,
  • Dla uniknięcia uszkodzenia urządzenia podczas prac przy falowniku oraz jego płytkach drukowanych należy zastosować odpowiednie procedury rozładowanie elektrostatycznego (ESD),
  • Żadna część falownika nie może być poddawana próbom napięciowym,
  • W instalacji elektrycznej przed falownikiem należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie obwodu przed zwarciem – zgodne z obowiązującymi przepisami – zalecane wartości i typy zabezpieczeń zostały zamieszczone w instrukcji uruchomienia,
  • W obwodzie sterującym mogą być stosowane jedynie przewody ekranowane – zaleca się stosowanie skrętki ekranowanej, której ekran należy połączyć z zaciskiem uziemiającym falownika,
  • Na wejściu przemiennika nie mogą być stosowane niezatwierdzone filtry przeciwzakłóceniowe LC lub RC, kondensatory ani zabezpieczenia nadnapięciowe,
  • W celu utrzymania zgodności falownika z Dyrektywą Niskonapięciową falownik nie może być stosowane w miejscach o zanieczyszczeniu wyższym niż poziom 2 oraz powyżej 3 kategorii przepięć (zgodnie z normą IEC 664). W przypadku falowników klasy 400V punkt neutralny głównego źródła zasilania musi być uziemiony.
Prawidłowe podłączenie falowników OMRON J1000 spełniające wymagania norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Prawidłowe podłączenie falowników OMRON J1000 spełniające wymagania norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)