Zalety Elektrowni Słonecznych w Porównaniu Do Innych Typów Elektrowni

Podstawową zaletą fotoogniw jest bezobsługowa produkcja energii elektrycznej. Zamiana energii słonecznej w elektryczną odbywa się na poziomie atomowym. Nie ma tu części mechanicznych jak w turbinach wiatrowych, które mimo że również są bezobsługowe, to jednak po pewnym czasie wymagają dość problemowych wymian łożysk. Niektóre moduły PV mogą mieć co prawda mechaniczne wysięgniki ustawiające je pod odpowiednim kątem względem padających promieni słonecznych, jednak nie jest to część składowa właściwego modułu. Nie generują również dość uciążliwego hałasu, jak np. turbiny wiatrowe starszej generacji.

Elektrownia Słoneczna vs. Elektrownia Konwencjonalna

W przeciwieństwie do elektrowni konwencjonalnych – na których wciąż opiera się polska energetyka – są ekologiczne dla środowiska, nie emitują bowiem do atmosfery szkodliwych substancji. Z kolei w porównaniu do hydroelektrowni nie powodują żadnych zmian w ekosystemie (największy problem elektrowni wodnych, obok ich ceny, to nieodwracalne zmiany w ekosystemach wodnych i stosunków wodnych).

Elektrownia Słoneczna vs. Elektrownia Atomowa

Wreszcie, są całkowicie bezpieczne, o czym do końca nie można powiedzieć o elektrowniach jądrowych. „Atom” ma bardzo złą opinię w społeczeństwie, lecz wydaje się że jego największym problemem nie jest ryzyko awarii
i wycieku promieniotwórczego, a kolosalne koszty budowy bloków maszynowni i składowanie odpadów radioaktywnych. Jakkolwiek, fotowoltaice obce są tego typu problemy. Mimo delikatnej budowy są tu urządzenia trwałe (nie licząc ogniw organicznych). Świadczą o tym udzielane gwarancje przez ich producentów, nierzadko trwające nawet 25 lat.