Systemy rozproszonego sterowania dla przenośników transportowych

Rozproszone systemy sterowania odgrywają szczególną rolę w automatyzacji systemów transportowych, przenośników oraz instalacji podających. Firma VATHAUER dla tego rodzaju zastosowań przygotowała układ elektronicznych rozruszników silnika MONO-SWITCh Field Drive System charakteryzujący się modułową budową oraz brakiem konieczności komunikacji z nadrzędnym układem sterowania.

Dzięki zintegrowaniu z rozrusznikiem silnika układu logicznego oraz wyposażeniu go szereg złącz oraz wejść, pozwalających na podłączenie odpowiednich czujników (np. barier świetlnych) rozrusznik sam podejmuje sterowania silnikiem w zależności od stanu logicznego jego wejść.

Schemat topologii połączeń rozrusznika silnika (Źródło: Karta katalogowa: Field Drive System. Zdecentralizowany system automatyzacji dla logistyki wewnętrznej. WWW: msf-technik.de/pl)
Schemat topologii połączeń rozrusznika silnika (Źródło: Karta katalogowa: Field Drive System. Zdecentralizowany system automatyzacji dla logistyki wewnętrznej. WWW: msf-technik.de/pl)

Standardowo rozrusznik silnika wyposażony jest w następujące złącza:

  • 1 x złącze czujnika,
  • 1 x złącze przewodu komunikacyjnego,
  • 1 x złącze urządzenia do ręcznego sterowania,
  • 1 x złącze silnika (gniazdo Q8 – DESINA),

Ponadto na rozruszniku umieszczone są widoczne z zewnątrz diody LED pozwalające na uzyskanie informacji o stanie urządzenia. Widoczne diody informują o następujących stanach rozrusznika:

  • gotowości eksploatacyjnej,
  • błędach,
  • aktualnym biegu silnika – bieg 1 / bieg 2,
  • temperaturze silnika PTC / PTO,

Zastosowanie systemu rozproszonego firmy VATHAUER pozwala zrezygnować ze stosowania nadrzędnego układu sterowania, co z kolei przyczynia się do znacznych oszczędności m.in. oszczędności energii dzięki funkcji soft-start, oszczędności energii dzięki trybowi czuwania, oszczędności czasu i kosztów wdrożenia i montażu oraz późniejszej konserwacji.