Sterownik PLC XGB – obliczanie zapotrzebowania na prąd

W przypadku gdy do modułu głównego sterownika PLC zostały dołączone dodatkowe moduły rozszerzeń należy upewnić się czy suma prądów pobieranych przez te moduły nie przekracza wydajności prądowej zasilacza jednostki głównej – w przypadku gdy wydajność ta została przekroczona do zasilenia części podłączonych modułów należy zastosować zewnętrzny zasilacz.

Sterownik PLC XGB
Sterownik PLC XGB

Przykład I – Sterownik PLC XBC-DN20S

Jednostka główna:

 • Sterownik PLC XBC-DN20S – 1 szt. – zapotrzebowanie na energię 240 mA (1 x 240 mA = 240 mA),

Moduły rozszerzeń:

 • XBE-DC32A – 2 szt. – zapotrzebowanie na energię 50 mA (2 x 50 mA = 100 mA),
 • XBE-TN32A – 2 szt. – zapotrzebowanie na energię 80 mA (2 x 80 mA = 160 mA),
 • XBF-AD04A – 1 szt. – zapotrzebowanie na energię 120 mA (1 x 120 mA = 120 mA),
 • XBF-DC04A – 1 szt. – zapotrzebowanie na energię 110 mA (1 x 110 mA = 110 mA),
 • XBL-C21A – 1 szt. – zapotrzebowanie na energię 110 mA (1 x 110 mA = 110 mA),

Zakładamy że jednostka główna oraz moduły rozszerzeń pobierają maksymalny prąd.

Łączne zapotrzebowanie układu jest sumą prądów pobieranych przez poszczególne elementy i wynosi: 850 mA co przy zasilaniu napięciem 5V odpowiada mocy 4,25W.

Jednostka centralna – XBC-DN20S posiada wbudowany zasilacz zapewniający dla napięcia zasilania 5V prąd o natężeniu 1,5A, przez co taka konfiguracja jest jak najbardziej poprawna.

Przykład II – Sterownik PLC XBC-DN30S

Jednostka główna:

 • Sterownik PLC XBC-DN30S – 1 szt. – zapotrzebowanie na energię 255 mA (1 x 255 mA = 255 mA),

Moduły rozszerzeń:

 • XBE-DR16A – 2 szt. – zapotrzebowanie na energię 250 mA (2 x 250 mA = 500 mA),
 • XBE-RY16A – 2 szt. – zapotrzebowanie na energię 440 mA (2 x 440 mA = 880 mA),
 • XBF-AD04A – 2 szt. – zapotrzebowanie na energię 120 mA (2 x 120 mA = 240 mA),
 • XBL-C21A – 1 szt. – zapotrzebowanie na energię 110 mA (1 x 110 mA = 110 mA),

Zapotrzebowanie układu na prąd: 1,985 mA – co odpowiada mocy 9,925W

Wydajność zasilacza jednostki centralnej w tym przypadku wynosi 1,5 A (1500 mA). Widzimy tutaj, że zapotrzebowanie układu na prąd jest większe niż wydajność prądowa zasilacza przez co taka konfiguracja nie jest prawidłowa.