PLC XGB – wyjaśnienie symboli zawartych w nazwie

W dzisiejszym wpisie rozszyfrujemy symbole kryjące się w nazwie sterowników PLC serii XGB firmy LG/LSiS. Programowalne sterowniki logiczne tej serii mogą występować w różnych wariantach, różniących się od siebie wersją obudowy, wspieranym językiem programowania, typem zasilania, rodzajem wejść/wyjść oraz innymi parametrami. Producent – firma LG – aby ułatwić klientom wybór sterownika odpowiedniego do ich potrzeb zawarła w nazwie sterowników symbole określające parametry sterowników przez nią oferowanych.

Wyjasnienie symboli zawartych w nazwie sterownika PLC XGB
Symbole zawarte w nazwie sterowników PLC serii XGB – wyjaśnienie.

Symbole zawarte w nazwie sterownika PLC XGB zostały skrótowo objaśnione na rysunku powyżej, jednak dla lepszego ich zrozumienia przyjrzymy im się jeszcze dokładniej. W pierwszym członie nazwy sterownika PLC występują trzy litery (w podanym na rysunku przykładzie są to „X”, „B”, „M”), oznaczają one odpowiednio:

  • Pierwsza litera – oznacza serię sterowników – w tym przypadku litera „X” oznacza serię XGB sterowników PLC,
  • Druga litera – oznacza język programowania jaki jest wspierany przez ten sterownik – w przykładzie została użyta litera „B” – oznaczająca wsparcie dla języka MK, może tutaj również występować litera „F” – oznaczająca że taki sterownik wspiera języki określone w normie IEC,
  • Trzecia litera – określa rodzaj obudowy sterownika PLC – może on występować w wersji modułowej (litera „M”) lub kompaktowej (litera „C”),

Drugi człon nazwy sterowników PLC XGB odpowiada za określenie takich parametrów jak rodzaj wejść/wyjsć, ich ilość oraz typ sterownika. Symbole występujące w tym członie opisują odpowiednio:

  • Litera pierwsza – określa sposób zasilania wejść sterownika – w tym przypadku występuje jedynie litera „D” – informująca że wejścia sterownika PLC są zasilane napięciem stałym DC,
  • Litera druga – określa typ wyjść PLC – w zależności od modelu mogą tutaj pojawić się litery „R” – wyjścia przekaźnikowe oraz „N”, „P” – wyjścia tranzystorowe,
  • Na trzeciej pozycji znajdują się cyfry określające łączną ilość wejść/wyjść sterownika,
  • Na miejscu czwartym znajduje się litera określająca, typ sterownika PLC – litera „E” – typ ekonomiczny, „S” – typ standardowy, „H” – typ o wysokiej wydajności.
Model sterownika PLC serii XGB
Sterownik PLC XGB – producent firma LG