Falowniki S100 – nowość w ofercie LG/LS

Oferta przemienników częstotliwości firmy LG/LS wzbogaciła się ostatnimi czasy o nowe falowniki uniwersalnego zastosowania serii S100. Urządzenia te dostępne są w zakresie mocy 0,4 – 2,2kW (2,5 – 11A) dla zasilania 1-fazowego 1x230V oraz 0,4 – 75kW (1,8 – 152A) dla zasilania 3-fazowego 3x400V. Urządzenia wspomnianej serii oferują sterowanie skalarne V/f z charakterystyką liniową, kwadratową lub dowolnie zdefiniowaną przez użytkownika, sterownia wektorowe bezczujnikowe oraz będące obecnie w trakcie rozwoju sterowanie bezczujnikowe PM.

Z istotnych parametrów omawianych urządzeń należało by jeszcze wymienić ich maksymalna częstotliwość wyjściową, która dla sterowania skalarnego wynosi 400Hz, zaś dla sterowania bezczujnikowego wektorowego 120Hz.

W falownikach serii S100 została zastosowana nowa generacja procesorów wykonanych w technologii Dual CPU, dzięki czemu uzyskano znacznie szybszy czas przetwarzania informacji oraz znacznie lepszą kontrolę silnika. Ponadto komunikacja pomiędzy blokiem sterującym falownika, a blokiem I/O została zrealizowana przy użyciu komunikacji CAN co pozwoliło na zredukowanie szumów.

Komunikacja CAN w falownikach LG/LS S100
Komunikacja CAN w falownikach LG/LS S100

Falowniki S100 zostały zaprojektowane, tak aby zapewniały znakomitą kontrolę momentu, zaimplementowany algorytm sterowania wektorowego bezczujnikowego pozwala na uzyskanie 200% momentu startowego silnika już przy częstotliwości 0,5Hz, jak również pozwala na dokładne ustawianie limitów momentu. Przemienniki częstotliwości S100 zostały również wyposażone w zaawansowane opcje autotuningu pozwalające zaoszczędzić czas oraz osiągnąć wysoką wydajność sterowania.

Rodzina falowników LS serii S100
Rodzina falowników LS serii S100