Falownik CM-1F-… i potencjometr dekadowy

W dzisiejszym wpisie zaprezentowany zostanie sposób podłączenia oraz zadawania częstotliwości wyjściowej 1-fazowego falownika serii CM-1F-… za pomocą potencjometru dekadowego.

Potencjometr dekadowy

Na wstępie może rozpocznę od wyjaśnienia czym jest potencjometr dekadowy i czym różni się on od tradycyjnych potencjometrów. Otóż różnica pomiędzy tymi potencjometrami polega na sposobie ustawiania ich rezystancji wyjściowej, a tym samym zadawania częstotliwości pracy falownika. W potencjometrach tradycyjnych rezystancję ustawia się za pomocą pokrętła, które może być jedno- lub wieloobrotowe, zaś w potencjometrach dekadowych rezystancja ustawiana jest za pomocą przycisków, za pomocą których możemy dużo bardziej dokładniej ustawiać rezystancje potencjometru.

potencjometr dekadowy
Potencjometr dekadowy

Falownik CM-1F-… podłączenie potencjometru dekadowego

Potencjometr dekadowy do falowników serii CM-1F-… podłącza się w sposób analogiczny, jak potencjometry tradycyjne:

  • Zacisk „1” potencjometru łączymy ze źródłem napięcie +10V falownika – zaciskiem „10”,
  • Zacisk „2” potencjometru łączymy z wejściem analogowym napięciowym falownika – zacisk „11”,
  • Zacisk „3” potencjometru łączymy w masą falownika – zaciskiem „7”,

Do prawidłowego sterowania falownikiem potrzebujemy jeszcze dwóch przełączników wpiętych pomiędzy masę a zaciski 8 oraz 9, za pomocą których będziemy uruchamiać i zatrzymywać falownik oraz wybierać sposób sterowania (zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru lub praca ze stałą częstotliwością 50Hz).

Schemat podłączenia – falownik CM-1F-…

Falownik CM-1F-... - schemat połączeniowy
Schemat połączeniowy falowników serii CM-1F-…