Enkodery – informacje podstawowe

Enkodery inkrementalne oraz absolutneEnkodery obrotowe są to urządzenia służące do pomiaru zarówno przemieszczeń kątowych, jak również prędkości kątowej. W odpowiedzi na ruch obrotowy enkoder generuje impulsy, których ilość jest proporcjonalna do drogi, zaś częstotliwość odpowiada prędkości kątowej.

Enkodery – parametry podstawowe

Podstawowym parametrem charakteryzującym dany enkoder jest ilość impulsów na obrót – rozdzielczość enkodera. Im jest to większa wartość tym możliwe jest dokładniejsze wyznaczenie kąta obrotu, jednak wiąże się z tym również pewna trudność, w przypadku dużej liczby impulsów i wysokiej prędkości obrotowej, wymagany będzie odpowiednio szybki układ pomiarowy, który będzie w stanie zliczać impulsy i procesor, który będzie na ich podstawie generował algorytm sterowania.

Kolejnym parametrami, które należy mieć na uwadze przy wyborze enkodera są rodzaj i typ sygnału wyjściowego. Istnieją enkodery z wyjściami typu:

  • otwarty kolektor,
  • wyjście napięciowe,
  • wyjście typu „totem pole”,
  • komplementarny,
  • wzmacniacz liniowy

W tym miejscu należało by jeszcze wspomnieć o enkoderach absolutnych, które pozwalają na zachowanie informacji o położeniu obiektu, nawet wówczas gdy został on przemieszczony przy braku zasilania enkodera i układu pomiarowego. Temu rodzajowi enkoderów zostanie poświęcony w całości następny artykuł na naszym blogu.