Czujniki ,przekaźniki , sterowniki w falownikach i z falownikami

Automatyka przemysłowa to bardzo ważny dział inżynierii elektrycznej. Jej istotą jest automatyzacja procesów wytwórczych i technologicznych. Ogromne zapotrzebowanie na systemy automatyki przemysłowej przyczynia się do ich ciągłego rozwoju i udoskonalania. Osiągnięcia i produkty automatyki przemysłowej mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki.

Wykorzystywane są między innymi w gospodarstwie domowym, budownictwie wielorodzinnym, przemyśle spożywczym, metalurgicznym czy też mechanicznym. Rynek usług związanych z automatyką i automatyzacją przemysłu należy do jednych z najprężniej rozwijających się branż. Jakość elementów, takich jak czujniki, przekaźniki czy też falowniki, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rozbudowa systemów automatyki o nowe funkcjonalności potwierdza ogromne możliwości tego działu elektrotechniki. Wszelkie urządzenia i maszyny składające się na system automatyki przemysłowej obsługiwane są dzięki specjalnemu oprogramowaniu kontrolującemu procesy wytwórcze i przemysłowe. Nowoczesne panele operatorskie można nabyć wraz z oprogramowaniem. Panel sterowniczy wyposażony jest najczęściej w ekran dotykowy, za pośrednictwem którego operator kontroluje maszynę.

Czujniki i przetworniki w systemach automatyki

W systemach współczesnej automatyki przemysłowej oprócz jednostki sterującej oraz elementów wykonawczych – aktorów niezmiernie istotną rolę odgrywają różnego rodzaju czujniki i przetworniki. Bez nich systemy automatyki nie mogły by prawidłowo funkcjonować. Urządzenia te w automatyce można porównać do zmysłów jakimi dysponuje człowiek, są one wzrokiem, słuchem i dotykiem dla systemów automatyki. To za ich pomocą sterownik PLC określa np. temperaturę w komorze suszarniczej i odpowiednio steruje pracą grzałek lub wentylatorów, tak aby utrzymać ją na określonym poziomie.

czujniki współpraca z falownikami
Czujniki w falownikach i z falownikami