Czujniki optyczne

Czujniki optyczne są częścią automatyki urządzeń których działanie polega na wysyłaniu wiązki świetlnej prze nadajnik, odbieraniu jej przez odbiornik i rejestrowaniu obiektów które przecinają wysyłają przez nie wiązkę światła.

Cechy czujników optycznych

Czujniki optyczne cechują się:

 • Dużą rozdzielczością umożliwiającą rejestrowanie bardzo małych obiektów
 • Dużą strefą wykrywania obiektów , od kliku centymetrów do kilkunastu metrów
 • Krótkim czasem reakcji
 • Dużą odpornością na zakłócenia i zanieczyszczenie powietrza

Zastosowania czujników optycznych

Czujniki optyczne mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, używane są do:

 • identyfikacji znajdujących się w zasięgu ich działania obiektów
 • kontroli położenia ruchomych części maszyn
 • zliczania przesuwających się przedmiotów, lub zliczania ilości obrotów
 • do określania np.: poziomu cieczy i materiałów sypkich
 • oprócz typowych zastosowań w przemyśle mają zastosowanie np.: w kontroli przejść, bram i w systemach zabezpieczeń obiektów.

Czujniki optyczny – inne przykłady

 • W sprzedaży oferowane są czujniki zwisu taśmy i czujniki zwisu kabli – pozwalające na kontrolowane zasterowanie rolki z materiałem.
 • Detektory otworów – służą do wykrywania defektu w materiałach i tworzywach np.: ubytki, przerw. Kurtyny pomiarowe MLVT – służą do badania rozmiarów obiektów przechodzących przez pole pracy czujnika.
 • Kurtyny kontrolujące służą do zliczania elementów i mogą pełnić rolę kontrolujące i sterujące. Czujniki odbiciowe i listwy kodujące Bariery zliczające RAZL – służą do liczenia np. ludzi w domach handlowych muzeach sklepach