Automatyka – co to właściwie jest ?

Automatyzacja produkcji i procesów technologicznych warunkuje rozwój wszystkich gałęzi przemysłu. Automatyka przemysłowa jako jeden z najprężniej rozwijających się działów elektrotechniki, staje się przedmiotem zainteresowań nawet wśród bardzo młodych osób. Skrywa ona nieskończenie wiele możliwości, dzięki którym udoskonalany jest przebieg procesów przemysłowych. Jej rozwój warunkuje postęp w wielu dziedzinach życia ludzkiego.

Automatyka przemysłowa

Systemy automatyki przemysłowej składają się z rozmaitych elementów, które mogą funkcjonować samodzielnie lub jako zintegrowane podzespoły. Kluczową rolę odgrywają urządzenia i maszyny przystosowane do realizacji produkcji i związanych z nią procesów. Elementami składowymi tych urządzeń i maszyn są urządzenia o przeznaczeniu kontrolnym i pomiarowym. Należą do nich między innymi czujniki, mierniki, rejestratory czy przekaźniki. Istnieje również cała grupa urządzeń wykonawczych, w tym silniki i przepustnice, a także urządzenia sterujące, takie jak panele operatorskie czy sterowniki. Urządzeniami o szerokim wachlarzu zastosowań w przemyśle są też falowniki. Do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjno-przemysłowych niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie oraz systemy łączności.

Automatyka - wyjaśnienie pojęcia
Automatyzacja linii transportowej.