Bezpiecznie Użytkowanie Falownika – Podstawowe zasady

W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze zasady obowiązujące podczas instalacji i eksploatacji przemienników częstotliwości. Poniższe zasady zostały opracowane w oparciu o instrukcję obsługi falowników Mitsubishi serii FR-D700, jednak z powodzeniem można je odnieść również do innych przemienników częstotliwości.

 • Do podłączenia przewodów zasilających oraz silnikowych należy stosować końcówki zaciskowe z tulejkami izolacyjnymi,
 • Należy zadbać o właściwe podłączenie przewodów zasilających – podłączenie ich pod zaciski wyjściowe U, V, W w większości przypadków spowoduje uszkodzeniem przetwornicy,
 • Wykonując okablowanie falownika należy zadbać o to by do wnętrza nie dostały się jakiekolwiek ścinki przewodów czy ich izolacji,
 • Podczas wiercenia otworów montażowych należy chronić falownik, aby do jego wnętrza nie przedostały się żadne wióry ani inne ciała obce,
 • Wymaga się stosować przewody o przekroju zapewniającym maksymalnie 2-procentowy spadek napięcia,
 • Nie wolno przekraczać maksymalnych dopuszczalnych długości przewodów opisanych w instrukcji producenta,
 • Należy zadbać aby instalacja falownika spełniała wymagania norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,
 • Zabrania się instalowania kondensatorów poprawiających współczynnik mocy, warystorów ani ograniczników przepięć po stronie wyjściowej falownika,
 • Rozpoczęcie prac związanych z podłączeniem czy przeglądem falownika należy rozpocząć nie wcześniej niż po 10 minutach po odłączeniu zasilania. Dodatkowo należy sprawdzić brak napięcia szczątkowego,
 • Zwarcie doziemne na wyjściu przetwornicy może skutkować zniszczeniem tranzystorów mocy, w związku z czym należy dokładnie sprawdzać stani izolacji przewodów na wyjściu przetwornicy,
 • Zabrania się instalowania stycznika na wejściu przetwornicy i wykorzystywania go jako sygnał startu i zatrzymania silnika,