W celu ujednolicenia symboliki i funkcji zaimplementowanych w sterownikach PLC różnych producentów została wprowadzona norma IEC 61131-3, która definiuje podstawowe elementy języka drabinkowego (LD – ladder diagram), będącego obecnie najczęściej wykorzystywanym językiem programowania sterowników PLC. Poniżej omówimy podstawowe elementy tego języka.

Programowanie PLC – Styki

  • Styk normalnie otwarty „–| |–„ – w momencie, kiedy zmienna przypisana do styku przyjmuje wartość „1-TRUE”, stan występujący po lewej stronie styku jest przenoszony na prawą stronę. Jeżeli linia programu wygląda następująco: |–| |————–( )-| to w momencie pojawienia się stanu wysokiego na zmiennej przypisanej do styku obwód zostanie zamknięty i stan wysoki z lewej strony zostanie przeniesiony na prawą, tym samym powodując przejście cewki znajdującej się po stronie prawej w stan wysoki.
  • Styk normalnie zamknięty „–|/|–„ – stan występujący po lewej stronie styku jest przenoszony na prawą stronę tylko wówczas, gdy zmienna przypisana do styku przyjmuje wartość „0-FALSE”. Dla przykładowej linii programu: |–|/|————–( )-| pojawienie się stanu wysokiego na zmiennej przypisanej do styku powoduje przerwanie obwodu, cewka znajdująca się po prawej stronie przechodzi w stan niski.
  • Styk reagujący na zbocze narastające „–|P|–„ – ang. positive transition – stan występujący z lewej strony styku jest przenoszony na prawą tylko przez jeden cykl programu – w momencie zmiany stanu zmiennej przypisanej do styku z „0-FALSE” na „1-TRUE”, utrzymywanie się stanu wysokiego zmiennej w kolejnych cyklach programu nie ma znaczenia. Przykładowa linia programu: |–|P|————–( )-| – w momencie przejścia zmiennej przypisanej do styku ze stanu 0 do 1 zostanie wyzwolony impuls, powodujący krótkotrwałe przejście cewki w stan wysoki.
  • Styk reagujący na zbocze opadające „–|N|–„ – ang. negative transition – stan występujący z lewej strony styku jest przenoszony na prawą tylko przez jeden cykl programu – w momencie zmiany stanu zmiennej przypisanej do styku z „1-TRUE” na „0-FALSE”, utrzymywanie się stanu wysokiego zmiennej w kolejnych cyklach programu nie ma znaczenia. Przykładowa linia programu: |–|N|————–( )-| – w momencie przejścia zmiennej przypisanej do styku ze stanu 1 do 0 zostanie wyzwolony impuls, powodujący krótkotrwałe przejście cewki w stan wysoki.

 

Programowanie PLC – Cewki

  • Cewka zwykła „–( )–„ – stan pojawiający się po lewej stronie cewki jest przenoszony na prawą stronę oraz zapisywany do zmiennej przypisanej do cewki,
  • Cewka zanegowana „–(/)–„ – stan pojawiający się po lewej stronie cewki jest negowany i przenoszony na prawą stronę oraz do przypisanej zmiennej,
  • Cewka SET „–(S)–„ – cewka zatrzaskowa – krótkotrwały impuls pojawiający się po lewej stornie cewki powoduje trwałe przejście przypisanej do niej zmiennej w stan wysoki, który utrzymuje się nawet po zaniku sygnału wyzwalającego, przejście w stan niski jest możliwe dopiero przy wykorzystaniu cewki RESET.
  • Cewka RESET „–(R)–„ – wykorzystywana do resetowania, której stan został ustawione przez cewkę SET.

 

Programowanie sterowników PLC - podstawowe elementy języka drabinkowego
Programowanie sterowników PLC – podstawowe elementy języka drabinkowego